Algemene Voorwaarden

  • Home
  • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor vtbpro.be

ARTIKEL 1 – Algemen

ARTIKEL 2 – Doel

ARTIKEL 3 – Intellectueel eigendom

ARTIKEL 4 – Divers:

ARTIKEL 5 – Aanbiedingen en overeenkomsten.

ARTIKEL 6 – Totstandkoming overeenkomst

ARTIKEL 7 – Betalingen

ARTIKEL 8 – Ontbinden overeenkomst

ARTIKEL 9 – Persoonsgegevens.

ARTIKEL 10 – Kwaliteitlabels, certificaten

ARTIKEL 11 – Bestelproces

ARTIKEL 12 – Website

ARTIKEL 13 – Wijzigingen

 

 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van vtbpro.be , zoals deze beschikbaar is gesteld door VTB-Pro Srl . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

ARTIKEL 2 – DOEL

Onze gebruiksvoorwaarden zijn onder meer bedoeld om onze klanten te informeren over de manier waarop het VTB Pro te werk gaat voor het maken van online afspraken.

Al de klanten die de algemene voorwaaarden lezen en goedkeuren krijgen een duidelijk beeld over de verschillende procedures.

ARTIKEL 3 – Intellectueel eigendom

Het gebruiken van het materiaal op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Foto’s, teksten en andere informatie kan je voor eigen interesse bijhouden. Het delen hiervan zonder te vermelden dat het van VTB Pro komt kan u voor juridische geschillen brengen.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VTB-Pro Srl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij VTB-Pro Srl.

ARTIKEL 4 – divers:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met VTB-Pro Srl te mogen claimen of te veronderstellen.

VTB-Pro Srl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. VTB-Pro Srl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

ARTIKEL 5 – Aanbiedingen en overeenkomsten.

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.

ARTIKEL 6 – Totstandkoming overeenkomst

Aanmelden kan alleen via de website, vervolgens ontvangt Deelnemer een bevestigingsmail.

Na ontvangst van de digitale bevestigingsmail van VTB PRO is de boeking definitief.

 

ARTIKEL 7 – Betalingen

 

VTB-Pro brengt de kosten van de diensten in rekening. Deze wordt gemaild.

De klant heeft de verplichting om het totale bedrag in een keer bij het vastleggen van zijn gekozen dag te betalen.

Er kan niet gespreid betaald worden.

Bij de afspraak zijn wel koffie, thee, frisdranken en zoetigheden.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief en exclusief BTW en eventuele promocode. VTB PRO kan enkel betalingen via de betaalmodules die we op onze website aanbieden aanvaarden. Dit zijn Visa/Mastercard, Bancontact, Maestro, Paypal.

ARTIKEL 8 – Ontbinden overeenkomst

 

Deelnemer mag twee kalenderdagen voor de afspraak na het sluiten van de overeenkomst deze zonder opgave van reden ontbinden.

Kosteloos ontbinden van de overeenkomst kan slechts tot 2 kalenderdagen voor aanvang

Bij annulering door de klant 1 kalenderdag op voorhand wordt 50% van het totale bedrag teruggestort.

Bij annulering door de klant de dag zelf 0% van het totale bedrag teruggestort

 

ARTIKEL 9 – Persoonsgegevens.

Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de door de klant gekozen diensten. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door VTB PRO over de klant worden opgenomen in het bestand. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn. Deze gegeven worden voor geen andere doeleinden gebruikt of met derden gedeeld.

ARTIKEL 10 – Kwaliteitlabels, certificaten

VTB PRO geeft je levenslange garantie op de getinte ruiten. VTB Pro, Vitres Teintées Bruxelles, biedt voor zijn diensten steeds jarenlange garanties. Deze wordt aangeduid op de garantiekaart die elke nklant na zijn bezoek bij VTB Pro meekrijgt.

ARTIKEL 11 – Bestelproces

Stap 1: Automerk en model kiezen Stap 2: Diensten kiezen Stap 3: Bedrag wordt weergegeven Stap 4: gekozen diensten betalen Stap 5: Bevestiging van de bestelling door mail

ARTIKEL 12 – Website

Toegang tot de Website is voor alle gebruikers die toegang hebben tot internet gratis. VTB PRO spant zich in om de toegang 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te stellen.

ARTIKEL 13 – Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van vtbpro.be op deze pagina.